3 เดือนทารกดูดนมน้อย

เนฮาอ้อนกินนมแม่ 2 ขวบ 3 เดือน

เด็กเบื่ออาหาร ไม่หิว กินนมน้อย ไม่กินข้าว ดูแลและแก้ไขได้ง่าย

ออนขอกินนมเด็ก 1 ขวบ 3 เดือน

การให้นมในช่วง 3-4 เดือน ยังกินนมแม่ 100%

พัฒนาการของทารกวัย 2 เดือน

Related Posts