หน้าอกพลาสติกยืด

Serious Workout 4: พื้นฐานการยืดกล้ามเนื้อ

ท่าเปิดไหล่ เพิ่มความหยืดหยุ่นให้กับหลัง ในตอนเช้า ฝึกได้ง่ายๆ บนเตียงนอน

ท่ายืดคอ บ่า ไหล่ สะบัก สำหรับคนตึงมาก

ยืดกล้ามเนื้ออกมัดลึก (pectoralis minor)

ข.ขยับ : การฝึกยืดกล้ามเนื้อหน้าอก แก้อาการไหล่ห่อ (14 ก.พ. 59)

Related Posts