การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

รักษามะเร็งเต้านม ด้วยการผ่าตัดและการเสริมสร้างเต้านมแบบใหม่

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่

ผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Oncoplastic Breast Surgery I นพ.ไกรภพ จารุไพบูลย์

หลังผ่าตัดเต้านม1เดือน 17/04/59

เต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม

Related Posts