สิ่งที่เวลาใส่รากฟันเทียมในหน้าอก

ใส่รากฟันเทียม และปลูกกระดูก (Dental Implant and Bone Graft)

Case:ใส่รากฟันเทียม+ใส่ฟันปลอมทั้งปาก ร่วมกับฟื้นฟูโครงสร้างใบหน้า

ขั้นตอนการใส่รากฟันเทียม

Ep.35 ฟันปลอมหลวม รากฟันเทียมช่วยได้

'ยันฮี' ทุ่ม 50ล้านบาท บุกตลาดรากฟันเทียม

Related Posts