การปลูกรากฟันเทียมตีหน้าอก

ตอน การทำรากฟันเทียม

ทำรากเทียมที่ YDC ไม่เจ็บ ทันสมัย ใส่ใจมาก!!!

รากฟันเทียม- ถอนฟันหน้าพร้อมใส่ฟัน

รากเทียมเล็กแก้ฟันปลอมหลวม(Live surgery)

ค่าใช้จ่ายในการผ่าฟันฝัง

Related Posts